AB A-ZITY

Försäkringsvillkor

GRATIS FÖRSÄKRING I 6 (SEX) MÅNADER

Zity AB har tänkt litet extra på Dig och bjuder på extra trygghet. Genom Smycken & Klockor Branschorganisation anlitar vi ERV Försäkrings AB (publ.). Detta innebär att du som kund alltid får garanti och försäkring. Varje gång Du köper smycken och klockor över 800 kr bjuder vi på en allriskförsäkring för de första sex månaderna. Därefter erbjuds du via brev att förlänga sin försäkring. Premien för ett års förlängning är f.n. 99 kr + 3 % av köpbeloppet.

Försäkringen täcker skada och förlust, den ersätter det förlorade smycket eller klockan med ny likvärdig vara och skyddar vid många reparationer.

FAKTA OM FÖRSÄKRINGEN

· Produkter som försäkras är smycken och klockor från 800 kr. Max försäkringsbelopp för både smycken och klockor är 40 000 kronor. Produkter som kostar mellan 40 000 – 60 000 kr kan dock försäkras efter godkännande från Europeiska.

· Försäkringen kan endast tecknas av privatperson folkbokförd eller bosatta i Sverige och gäller endast försäkringsbeviset angiven person.

· Försäkringen ersätter stöld, förlust och skador som uppkommit genom plötslig och oförutsedd händelse, under förutsättning att uppenbar ovarsamhet inte föreligger.

· Självrisken för smycken per skadetillfälle är 10 % av skadebeloppet; dock lägst 200 kr och högst 1 000 kr erläggs av kunden i butiken när ersättnings vara lämnas ut.

· Självrisken för klockor per skadetillfälle är 10 % av skadebeloppet; dock lägst 100 kr och högst 1 000 kr erläggs av kunden till butiken när ersättnings vara lämnas ut.

· Ingen värdeminskning görs för ålder och slitage. Försäkringen fortsätter gälla efter reparation, stöld, förlust och totalskada.

SKADEREGLERING

Har objektet skadats eller förlorats skall detta omgående anmälas till ZITY AB. Skadeanmälan fylls i butiken. Vid stöld eller förlust skall även polisrapport bifogas. Skadat objekt repareras av Zity AB. Objekt som totalskadats eller förlorats ersätts av Zity AB med ett likvärdigt. Om sådant objekt ej längre finns i lager lämnas ersättning med liknande objekt enligt kundens val inom samma prisklass. Ersättning lämnas ej med större belopp än det angivna försäkringsbeloppet. Kontantersättning sker ej

Om förlorat objekt kommer tillrätta efter det att objektet ersatts med nytt objekt skall det tillrättakomna objektet överlämnas till butik som tillhandahåller denna försäkring.

Försäkringen ersätter dock inte:

· skador som uppstått vid oförsiktig förvaring och skada genom slitage

· skada som uppstår när objektet försänds utan handelsmässig omsorg

För fullständiga försäkringsvillkor, klicka HÄR

KUNDTJÄNTS
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor gällande din leverans.

Vi på AB Zity försöker alltid att ge våra kunder bästa möjliga villkor.

Nöjda kunder är glada kunder och den bästa reklam vi kan få!
Tack för att du anlitar oss och ha en trevlig shoppingrunda på ZITY.se!!!

VÄNLIGA HÄLSNINGAR
Vi på AB ZITY

Support: 0704153487
Support: 0735981164
E-post: info@zity.se
Box 4164
203 12 Malmö
Webbutik: www.zity.se

Tillverkare